Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-57

RK-17-2014-57.doc  RK-17-2014-57pr01.doc
Číslo materiálu57
Číslo jednacíRK-17-2014-57
NázevNávrh na vyřazení majetku, škody kraje
Zpracoval M. Magrot
Předkládá V. Novotný
Počet příloh
Popis problémuRada Kraje Vysočina zřídila Škodní a likvidační skupinu Rady Kraje Vysočina a jmenovala její členy usnesením č. 0797/16/2010/RK, kterým rovněž schválila jednací řád této skupiny a jmenovala její členy.
Škodní a likvidační skupině Rady Kraje Vysočina byly předloženy k projednání:
- návrhy na vyřazení majetku,
- ohlášení škody vzniklé kraji.
Návrh řešení Škodní a likvidační skupina Rady Kraje Vysočina výše uvedené návrhy projednala dne
24. 4. 2014, zápis z jednání včetně příloh je obsahem materiálu RK-17-2014-57, př. 1.
StanoviskaŠkodní a likvidační skupina Rady Kraje Vysočina projednala návrhy dne 24. 4. 2014 a doporučila vyřadit majetek dle stanoviska 01/01/2014, 02/01/2014 a 03/01/2014.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
Zápis č. 1/2014 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu
RK-17-2014-57, př. 1;
rozhoduje
vyřadit majetek dle materiálu RK-17-2014-57, př. 1;
ukládá
oddělení hospodářské správy vyřadit nepotřebný majetek dle materiálu RK-17-2014-57, př. 1 z majetkové evidence.
Odpovědnost oddělení hospodářské správy, odbor ekonomický
Termín 31. 7. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz