Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-37

RK-17-2014-37.doc  RK-17-2014-37pr01.doc
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-17-2014-37
NázevČestné prohlášení k projektu II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016
Zpracoval M. Kremláčková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuÚčelem materiálu je prohlásit skutečnosti uvedené v příloze ke zprávě o udržitelnosti projektu II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016 dle materiálu RK-17-2014-37, př. 1. Prohlášení se týká nakládání s pozemky, které byly pořízeny z dotace Regionálního operačního programu Jihovýchod při realizaci výše uvedeného projektu.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje radě kraje prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-17-2014-37, př. 1.
StanoviskaOM prohlašuje, že pozemky uvedené v př. 1 materiálu RK-17-2014-37 nejsou dle aktuálního výpisu z LV těchto pozemků zatíženy zástavními právy.
Návrh usneseníRada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-17-2014-37, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 31. 5. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz