Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2014-07

RK-17-2014-07.doc  RK-17-2014-07pr01.pdf  RK-17-2014-07pr02.doc  RK-17-2014-07pr03.doc
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-17-2014-07
NázevFOND VYSOČINY - žádost o změnu termínu realizace projektu
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o změnu termínu realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny - grantový program Rozvoj podnikatelů 2013.
Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00621.0030 má pan Zdeněk Chadim, s místem podnikání Batelov 137, 588 51 Batelov, IČO: 12157422 realizovat nákup ohraňovacího lisu. Dne 22. 4. 2014 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) písemnou žádost příjemce o prodloužení termínu realizace projektu s odůvodněním, že dodavatel nestačí v původním termínu stroj vyrobit a dodat. Žádost příjemce je obsahem materiálu RK-17-2014-07, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00621.0030 je obsahem materiálu RK-17-2014-07, př. 3.
Návrh řešení Žádost o prodloužení realizace projektu byla podána řádně a včas. ORR proto navrhuje radě kraje žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00621.0030 dle materiálu RK-17-2014-07, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00621.0030 dle materiálu
RK-17-2014-07, př. 2.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 6. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz