Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2014-34

RK-14-2014-34.doc  RK-14-2014-34pr01.doc  RK-14-2014-34pr02.xls
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-14-2014-34
NázevMonitorovací zpráva č. 4 projektu CEC5 (OP Central Europe)
Zpracoval4 Monitorovací zpráva č. 4 projektu CEC5 (OP Central Europe) pro: jednání rady kraje č. 14/2014 dne 22. 4. 2014 zpracovaly: L. Matoušková, B. Šprynarová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o informace o stavu realizace projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings (Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách) z Operačního programu Nadnárodní spolupráce (Central Europe), kde je Kraj Vysočina projektovým partnerem, za období 1. 4. 2013 - 31. 3. 2014.
Projekt je realizován od 1. 10. 2011 s cílem podporovat zvyšování energetické účinnosti budov a jejich šetrnosti k životnímu prostředí cestou vytváření společných strategií a standardů, které budou v každé ze zapojených zemí ilustrovány pomocí výstavby nebo rekonstrukce budovy ve veřejném vlastnictví (tzv. demonstrační budovy). Popis realizace jednotlivých aktivit projektu za období 1. 4. 2013 - 31. 3. 2014, vč. plánu na následující období, je obsahem materiálu RK-14-2014-34, př. 1. Součástí monitorovací zprávy č. 4 je rovněž finanční zpráva s přehledem uskutečněných způsobilých výdajů, uvedená v materiálu RK-14-2014-34, př. 2.
Usnesením č. 0094/03/2011/RK ze dne 17. 1. 2011 ( Rada kraje schvaluje účast kraje Vysočina v projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce (Central Europe) ) schválila rada kraje účast Kraje Vysočina v projektu CEC5.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje radě kraje vzít na vědomí informace uvedené v monitorovací zprávě za období 1. 4. 2013 - 31. 3. 2014 dle materiálu RK-14-2014-34, př. 1, a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-14-2014-34, př. 2.
StanoviskaOE: Odbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.
Projektová kancelář: Projektová kancelář bere monitorovací zprávu na vědomí.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v monitorovací zprávě projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings (Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách) dle materiálu RK-14-2014-34, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-14-2014-34, př. 2.
Odpovědnost ORR
Termín 22. 4. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz