Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-87

RK-40-2013-87.doc
Číslo materiálu87
Číslo jednacíRK-40-2013-87
NázevHavarijní pojištění vozidel Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou a Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov
Zpracoval L. Stejskal
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuGymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou provozuje vozidlo, které překročí hranici stáří 10 let:
ŠKODA FABIA COMBI s registrační značkou 1J4 8635 - stále využíváno pro potřeby školy, slouží hlavně pro převoz jídla do výdejny, k dopravě žáků na soutěže a zaměstnanců na školení.
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov provozuje vozidlo, které překročí hranici stáří 10 let:
ŠKODA FABIA s registrační značkou 1J1 1936 - slouží k výuce autoškoly.
Obě uvedená vozidla jsou plně využívána a splňují požadavky na provoz.
Havarijní pojištění motorových vozidel pro všechna vozidla je uzavíráno se společností Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, IČ 47116617, Templová 747, 110 01 Praha 1. Rada kraje schválila uzavření rámcové pojistné smlouvy, kde je stanoveno havarijní pojištění vozidel v rozsahu havárie, odcizení, živelné události a vandalismu pro všechna vozidla do stáří čtyř let, maximálně však podle potřeb každé organizace do stáří 10 let.
Výjimku z tohoto ustanovení, na základě které bude zahrnuto do pojištění vozidlo starší 10 let, uděluje rada kraje. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou a Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov žádají o možnost pokračování havarijního pojištění pro výše popsaná vozidla nad rámec uvedeného rozpětí.
Návrh řešení OŠMS s ohledem na potřebu zajištění výuky resp. provozu organizace a s přihlédnutím ke skutečnosti, že vozidla jsou ve velmi dobrém stavu, doporučuje pro uvedená vozidla výjimku z příslušných ustanovení a umožnění prodloužení jejich havarijních pojištění po dobu následujících dvou let:
- do 31. 12. 2015 v případě vozidla ŠKODA FABIA COMBI s registrační značkou 1J4 8635;
- do 31. 12. 2015 v případě vozidla ŠKODA FABIA s registrační značkou 1J1 1936.
Tento časový horizont bude dostatečný a umožní oběma příspěvkovým organizacím renovovat vozový park.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* výjimku pro prodloužení havarijního pojištění vozidla Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou (ŠKODA FABIA COMBI s registrační značkou 1J4 8635) staršího 10 let do 31. 12. 2015;
* výjimku pro prodloužení havarijního pojištění vozidla Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov (ŠKODA FABIA s registrační značkou 1J1 1936) staršího 10 let do 31. 12. 2015.
Odpovědnost Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov, OŠMS.
Termín 31. prosince 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz