Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-78

RK-40-2013-78.doc  RK-40-2013-78pr01.pdf  RK-40-2013-78pr02.doc  RK-40-2013-78pr03.pdf
Číslo materiálu78
Číslo jednacíRK-40-2013-78
NázevVěcné dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Plotová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Třebíč, příspěvková organizace, dále také nemocnice , obdržela od společnosti KOHUT Třinec s.r.o. nabídku věcných darů - výtvarného díla s motivem srdce a ochranitelských křídel v celkové hodnotě 20 000 Kč. Nemocnice hodlá dílem zpříjemnit prostředí pro pacienty.
Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 k přijetí věcných darů oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto v materiálu RK-40-2012-78, př. 1 požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-40-2012-78, př. 2. Fotografie darů jsou obsaženy v příloze RK-40-2013-78, př. 3.
Návrh řešení Dar je určen ke zpříjemnění prostředí pro pacienty nemocnice. Odbor zdravotnictví proto doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-40-2013-78, př. 2.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-40-2013-78, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz