Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-75

RK-40-2013-75.doc  RK-40-2013-75pr01.doc
Číslo materiálu75
Číslo jednacíRK-40-2013-75
NázevSmlouva o spolupráci pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Plotová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále také nemocnice ), předložila ke schválení návrh Smlouvy o spolupráci se společností C4P s.r.o. dle materiálu
RK-40-2013-75, př. 1. Spolupráce spočívá v tom, že nemocnice má poskytnout provozovateli prostory k umístění informačního interaktivního stánku Onkoportál.cz pro pacienty (včetně přívodu proudu a připojení k internetu) a provozovatel má instalovat informační stánek a hradit nemocnici dohodnutou cenu ve výši 2 000 Kč ročně. Smlouva předpokládá umístění stánku pro Onkoportál.cz na dobu neurčitou s možností výpovědi (výpovědní lhůta 3 měsíce) a každoroční valorizaci úhrady ve výši roční míry inflace.
Nemocnice si od stánku slibuje přínos spočívající především ve zvýšení informovanosti pacientů obecně, např. o konkrétních onkologických onemocněních, příznacích, způsobech vyšetření a léčení. Nemocnice předpokládá, že by informační stánek mohl zvýšením informovanosti pacientů napomoci v prevenci onkologických onemocnění, mj. zachycení nemocí v raném léčitelném stadiu. Stánek by neměl odkazovat na žádná jiná léčebná zařízení s výjimkou onkologického centra nemocnice, o jehož existenci někteří pacienti v první fázi nevědí.
Podle smlouvy o nájmu nemovitostí, může nemocnice přenechat pronajatý majetek k užívání nejdéle na dobu 3 let, s možností výpovědi užívání ve lhůtě 3 měsíců nebo kratší a za podmínky možnosti jednostranného zvýšení nájmu (úhrady) nejméně o výši roční míry inflace. Protože je smlouva navržena na dobu neurčitou, požádala nemocnice o souhlas s jejím uzavřením.
Návrh řešení Z důvodu přínosu pro zlepšení informovanosti pacientů (viz www.onkoportal.cz) odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením smlouvy dle materiálu
RK-40-2013-75, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o spolupráci pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-40-2013-75, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz