Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-69

RK-40-2013-69.doc  RK-40-2013-69pr01.pdf  RK-40-2013-69pr02.pdf
Číslo materiálu69
Číslo jednacíRK-40-2013-69
NázevNájemní smlouva pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Plotová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Třebíč, příspěvková organizace, dále také nemocnice předložila zřizovateli návrh Dodatku č. 5 k Nájemní smlouvě č. 2027 s městem Moravské Budějovice (dále také město ) k objektu č.p. 358 v obci Moravské Budějovice, a dále k souvisejícím pozemkům a garážím. Návrh smlouvy stanovuje uzavření nájemního vztahu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců s tím, že žádná ze smluvních stran není oprávněna smlouvu vypovědět v období od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2019. Nemocnice navrhuje nájemní smlouvu upravit a upřednostňuje variantu nájemního vztahu na dobu 3 let s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Dosavadní nájemní vztah je dle sdělení nemocnice uzavřen na dobu neurčitou.
Nemocnice je podle článku 2 odst. 2 písm. b) oprávněna uzavřít nájemní smlouvu na majetek, který potřebuje k zajištění účelu, ke kterému je zřízena, na dobu delší než jeden rok pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o projednání nájemní smlouvy v radě kraje.
Žádost nemocnice je obsažena v materiálu RK-40-2013-69, př. 1, dodatek nájemní smlouvy je obsažen v materiálu RK-40-2013-69, př. 2.
Návrh řešení Nemocnice provozuje v objektu č.p. 358 v Moravských Budějovicích oddělení dlouhodobě nemocných a oddělení radiodiagnostiky. Fixace nájemního vztahu na několik let je pro nemocnici provozně nevýhodná, protože je nucena řešit složitou ekonomickou situaci nemocnice, včetně efektivního využití budov, které má v nájmu od svého zřizovatele.
Odbor zdravotnictví se ztotožňuje s odmítnutím předloženého Dodatku nájemní smlouvy a navrhuje radě kraje, aby nesouhlasila s uzavřením dodatku nájemní smlouvy dle materiálu RK-40-2013-69, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
nesouhlasí
s uzavřením Dodatku č. 5 k Nájemní smlouvě č. 2027 pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-40-2013-69, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 31. 3. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz