Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-68

RK-40-2013-68.doc  RK-40-2013-68pr01.pdf
Číslo materiálu68
Číslo jednacíRK-40-2013-68
NázevPeněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Plotová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, dále také nemocnice , obdržela nabídku peněžního daru od společnosti Lundbeck ČR s.r.o. ve výši 9 000 Kč určeného na vzdělávání lékařů nemocnice. Nemocnice od dárce odebírá léčivé přípravky. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-40-2013-68, př. 1.
Podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práva povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 může nemocnice přijmout peněžní účelový dar pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení souhlasu zřizovatele.
Návrh řešení Nemocnice využije dar pro hlavní činnost. Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje souhlasit s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-40-2013-68, př. 1.
K udělení předchozího souhlasu je příslušná rada kraje podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-40-2013-68, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz