Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-30

RK-40-2013-30.doc  RK-40-2013-30pr01.xls
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-40-2013-30
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení vrácených finančních prostředků do rozpočtu kraje
Zpracoval J. Kopecká, H. Sošková
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší zapojení vratek dotací a sankčních plateb z minulých let do rozpočtu kraje.
V průběhu roku 2013 byly na účty kraje vráceny finanční prostředky od obcí, neziskových organizací, příspěvkových organizací apod. v celkové výši 1 755 541,80 Kč (rozpočet kraje 497 938,05 Kč, kapitola Evropské projekty 1 257 603,75 Kč).
Návrh řešení Ekonomický odbor navrhuje v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozpočet kraje povýšit o zaokrouhlenou částku 497 950 Kč a rozpočet kapitoly Evropské projekty o zaokrouhlenou částku 1 257 620 Kč. Pro zachování vyrovnanosti rozpočtu kraje budou zvýšeny příjmy i výdaje rozpočtu. Ve výdajové části rozpočtu bude zvýšena kapitola Rezerva a rozvoj kraje, položka Péče o lidské zdroje majetek kraje o částku 489 660 Kč, kapitola Ostatní finanční operace o částku 8 290 Kč (finanční prostředky v této výši byly vráceny do státního rozpočtu) a kapitola Evropské projekty o částku 1 257 620 Kč. Ekonomický odbor navrhuje schválit rozpočtové opatření dle materiálu RK-40-2013-30, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření dle materiálu RK-40-2013-30, př. 1.
Odpovědnost odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz