Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-21

RK-40-2013-21.doc  RK-40-2013-21pr01a.doc  RK-40-2013-21pr01b-10b.xls  RK-40-2013-21pr02a.doc  RK-40-2013-21pr03a.doc  RK-40-2013-21pr04a.doc  RK-40-2013-21pr05a.doc  RK-40-2013-21pr06a.doc  RK-40-2013-21pr07a.doc  RK-40-2013-21pr08a.doc  RK-40-2013-21pr09a.doc  RK-40-2013-21pr10a.doc
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-40-2013-21
NázevPlány činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2014
Zpracoval I. Schallnerová, M. Skryjová, L. Novotná, J. Komínová, R. Šimánková
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuRadě kraje jsou ke schválení předkládány plány činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2014.
Dle Pravidel Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění č. 07/12 ze dne 20. 3. 2012 (dále též Pravidla ) jsou ředitelé příspěvkových organizací povinni předložit plány činnosti na následující kalendářní rok zřizovateli ke schválení.
Ředitelé příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu zpracovali plány činnosti na rok 2014, které se v souladu s Pravidly skládají z plánu věcného viz materiály RK-40-2013-21, př. 1a, př. 2a, př. 3a, př. 4a, př. 5a, př. 6a, př. 7a, př. 8a, př. 9a, př. 10a, a plánu finančního viz materiály RK-40-2013-21, př. 1b, př. 2b, př. 3b, př. 4b, př. 5b, př. 6b, př. 7b, př. 8b, př. 9b, př. 10b. Údaje uvedené v předložených finančních plánech nezobrazují skutečnost roku 2013, neboť výsledky hospodaření za rok 2013 budou známy až v 1. čtvrtletí roku 2014.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu po projednání plánů činnosti s jednotlivými řediteli příspěvkových organizací navrhuje radě kraje schválit plány činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2014 dle materiálů RK-40-2013-21, př. 1a, RK-40-2013-21, př. 2a, RK-40-2013-21, př. 3a, RK-40-2013-21, př. 4a, RK-40-2013-21, př. 5a, RK-40-2013-21, př. 6a,
RK-40-2013-21, př. 7a, RK-40-2013-21, př. 8a, RK-40-2013-21, př. 9a, RK-40-2013-21, př. 10a, RK-40-2013-21, př. 1b-10b.
StanoviskaEkonomický odbor bere v této fázi plán činnosti příspěvkových organizací v odvětví kultura na vědomí.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
plány činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2014 dle materiálů RK-40-2013-21, př. 1a, RK-40-2013-21, př. 2a, RK-40-2013-21, př. 3a, RK-40-2013-21, př. 4a, RK-40-2013-21, př. 5a, RK-40-2013-21, př. 6a, RK-40-2013-21, př. 7a, RK-40-2013-21, př. 8a, RK-40-2013-21, př. 9a,
RK-40-2013-21, př. 10a, RK-40-2013-21, př. 1b-10b.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelé příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu
Termín 17. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz