Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-57

RK-39-2013-57.doc  RK-39-2013-57pr01.doc
Číslo materiálu57
Číslo jednacíRK-39-2013-57
NázevFinanční příspěvek na realizaci soutěže Poznej Vysočinu
Zpracoval I. Šteklová, V. Říhová Obdržálková
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina bude pořádat pátý ročník soutěže určené pro žáky a žákyně základních škol Kraje Vysočina Poznej Vysočinu , která se koná pod záštitou hejtmana kraje MUDr. Jiřího Běhounka. V návaznosti na vyhlášení soutěže se na Kraj Vysočina obrátila společnost Sberbank CZ, a. s. se zájmem o sponzoring této úspěšné žákovské soutěže. Bližší specifikace navrhované spolupráce je obsažena v materiálu RK-39-2013-57, př. 1.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana z důvodu finančního zabezpečení organizace soutěže Poznej Vysočinu navrhuje radě kraje uzavřít smlouvu o spolupráci se společností Sberbank CZ, a. s., IČO: 25083325, se sídlem: Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, dle materiálu
RK-39-2013-57, př. 1.
Rozhodnutí o uzavření smlouvy o spolupráci, pokud se nejedná o spolupráci s jiným územním samosprávným celkem nebo mezinárodní spolupráci, je dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v kompetenci rady kraje.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-39-2013-57, př. 1
Odpovědnost OSH
Termín 31. 5. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz