Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-74

RK-39-2013-74.doc
Číslo materiálu74
Číslo jednacíRK-39-2013-74
NázevZměna usnesení 0464/06/2013/ZK
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 0464/06/2013/ZK zastupitelstvo kraje schválilo dodatek Zřizovací listiny č. 1057 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Dodatek řeší předání pozemků do hospodaření této organizace mimo jiné v k. ú. Radešínská Svratka. V příloze č. 1 materiálu ZK-062013-42 je uvedeno mezi pozemky předávanými k hospodaření k. ú. Radešínská Svratka pozemek par. č. 1325/10 o výměře 134 m2, v hodnotě 1 340 Kč. Při tvorbě této přílohy došlo k písařské chybě při označení pozemku. Správné označení pozemku předávaného k hospodaření je par. č. 1326/10 o výměře 134 m2, v hodnotě 1 340 Kč.
Návrh řešení OM navrhuje změnit usnesení tak, že v příloze č. 1 materiálu ZK-06-2013-42 bude opraveno označení pozemku předávaného k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci tak - v k. ú. Radešínská Svratka bude pozemek par. č. 1325/10 nahrazen označením pozemek par. č. 1326/10. Ostatní údaje zůstanou beze změny.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0464/06/2013/ZK tak, že v materiálu
ZK-06-2013-42 př.1 se pozemek par. č. 1325/10 o výměře 134 m2, v hodnotě 1 340 Kč v katastrálním území Radešínská Svratka nahrazuje pozemkem par. č. 1326/10 o výměře 134 m2, v hodnotě 1 340 Kč v katastrálním území Radešínská Svratka.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 10. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz