Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-62

RK-39-2013-62.doc  RK-39-2013-62pr01.doc  RK-39-2013-62pr02.doc  RK-39-2013-62pr03.doc  RK-39-2013-62pr04.doc  RK-39-2013-62pr05.doc  RK-39-2013-62pr06.doc  RK-39-2013-62pr07.doc
Číslo materiálu62
Číslo jednacíRK-39-2013-62
NázevVyhlášení výběrových řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkových organizací poskytující sociální služby
Zpracoval J. Kumpa
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuRada Kraje Vysočina rozhodla a uložila Odboru sociálních věcí a Oddělení řízení lidských zdrojů Krajského úřadu Kraje Vysočina svým usnesením č. 2109/38/2013/RK realizovat a zajistit výběrová řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkových organizací poskytující sociální služby. V rámci schváleného rámcového harmonogramu předkládáme vyhlášení výběrových řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky těchto příspěvkových organizací:
* Domov důchodců Onšov, příspěvková organizace,
* Diagnostický ústav sociální péče Černovice, příspěvková organizace,
* Domov Háj, příspěvková organizace,
* Ústav sociální péče Lidmaň, příspěvková organizace,
* Ústav sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace,
* Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace.
Návrh řešení Dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů rada kraje vykonává zakladatelské a zřizovatelské funkce ve vztahu k právnickým osobám, organizačním složkám, které byly zřízeny nebo založeny krajem nebo které byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, včetně jmenování a odvolávání jejich ředitelů a stanovení jejich platu a odměn. Doporučujeme radě kraje vyhlásit výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky:
* Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace,
* Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace,
* Domova Háj, příspěvkové organizace,
* Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace,
* Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace,
* Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace.
StanoviskaOddělení řízení lidských zdrojů nemá připomínky k předloženému materiálu a návrhu usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
vyhlašuje
* výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-39-2013-62, př. 1;
* výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-39-2013-62, př. 2;
* výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-39-2013-62, př. 3;
* výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-39-2013-62, př. 4;
* výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-39-2013-62, př. 5;
* výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-39-2013-62, př. 6;
schvaluje
složení výběrové komise pro výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace, Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace, Domova Háj, příspěvkové organizace, ředitelku Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace, Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace a Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-39-2013-62, př. 7.
Odpovědnost OSV, oddŘLZ
Termín 31. 3. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz