Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-59

RK-39-2013-59.doc  RK-39-2013-59pr01.doc
Číslo materiálu59
Číslo jednacíRK-39-2013-59
NázevNávrh plánu činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina na rok 2014
Zpracoval L. Matysová
Předkládá V. Novotný
Počet příloh
Popis problémuNa zasedání Rady Kraje Vysočina č. 38/2012, konaného dne 20. 11. 2012 byla na základě § 80 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřízena mj. i Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina.
Dle čl. 2 odst. 1 Jednacího řádu komisí Rady Kraje Vysočina č. 05/13 ze dne 12. 3. 2013 plán činnosti komise schvaluje rada kraje.
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválit Plán činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu RK-39-2013-59, př. 1.
StanoviskaKomise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina projednala a schválila Plán činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina na rok 2014 na svém zasedání č. 5/2013 dne 22. 11. 2013 (usnesení 035/05/2013/Krzp).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Plán činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu RK-39-2013-59, př. 1.
Odpovědnost předseda komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání
Termín 31. 12. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz