Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-28

RK-39-2013-28.doc  RK-39-2013-28pr01.pdf
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-39-2013-28
NázevSmlouva o výpůjčce pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Plotová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, dále také nemocnice , požádala o udělení souhlasu s výpůjčkou přístroje od společnosti BIOTRONIK Praha, spol. s r.o. Jedná se o programátor kardiostimulátorů a defibrilátorů BIOTRONIK ICS 300 v pořizovací hodnotě 80.580,- Kč bez DPH (dále také přístroj ).
Přístroj slouží k nastavení režimu kardiostimulátoru při implantaci a při úpravách nastavení kardiostimulátoru při kontrolách v kardiologické ambulanci. Jeden přístroj, který je nemocnici již zapůjčen, slouží pro akutní pacienty a druhý přístroj, o jehož souhlas se zapůjčením nemocnice nyní žádá, bude sloužit pro ambulantní pacienty při pravidelných kontrolách. Dva přístroje zvyšují komfort nemocnice při zajištění péče; nemusejí se přenášet, odpadá riziko poškození a v případě poruchy jednoho zůstane druhý přístroj k dispozici. Výpůjčka není vázána na odběr spotřebního materiálu a její délka se navrhuje na 36 měsíců. Smlouva o výpůjčce je obsažena v materiálu RK-39-2013-28, př. 1.
Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. b) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 oprávněna uzavírat smlouvu o výpůjčce na majetek, který organizace potřebuje k zajištění účelu ke kterému je zřízena, na dobu delší než jeden rok, s předchozím souhlasem zřizovatele.
Návrh řešení Přístroj bude využit pro hlavní činnost nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-39-2013-28, př. 1. Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-39-2013-28, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz