Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-27

RK-39-2013-27.doc  RK-39-2013-27pr01.pdf  RK-39-2013-27pr02.doc
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-39-2013-27
NázevDary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Plotová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, dále také nemocnice , obdržela nabídku následujících darů:
- peněžního daru 5 000 Kč od společnosti Amgen s.r.o. Praha na vzdělávací aktivity, konkrétně podporu semináře Chirurgie přednoží . Smlouva je obsažena v materiálu RK-39-2013-27, př. 1. Dárce dodává nemocnici léčiva.
- věcného daru PatientOnLine od firmy Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o., v hodnotě 33 947,- Kč. Dar je určen na hemodialyzační středisko jako podpora při léčbě pacientů peritoneální dialýzou. Přístrojové vybavení PatientOnline se skládá z licence software pro správu dat pacientů s peritoneální dialýzou a usb čtečky Omnidrive PatientCard Reader PCCard USB pro ukládání dat. Nemocnice s tímto dárcem dlouhodobě spolupracuje (dialyzační přístroje). Smlouva je obsažena v materiálu RK-39-2013-27, př. 2.
Podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práva povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 může nemocnice přijmout věcný dar nebo peněžní účelový dar pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení souhlasu zřizovatele.
Návrh řešení Nemocnice využije dary pro hlavní činnost. Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje souhlasit s uzavřením smluv dle materiálů RK-39-2013-27, př. 1, a RK-39-2013-27, př. 2.
K udělení předchozího souhlasu je příslušná rada kraje podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-39-2013-27, př. 1, a RK-39-2013-27, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz