Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-23

RK-39-2013-23.doc  RK-39-2013-23pr01.doc  RK-39-2013-23pr03.doc  RK-39-2013-23pr04.doc  RK-39-2013-23pr05.doc  RK-39-2013-23pr06.doc  RK-39-2013-23pr07.doc  RK-39-2013-23pr08.doc  RK-39-2013-23pr09.doc  RK-39-2013-23pr10.doc  RK-39-2013-23pr11.doc  RK-39-2013-23pr12.doc  RK-39-2013-23pr13.doc  RK-39-2013-23pr14.doc  RK-39-2013-23pr15.doc  RK-39-2013-23pr16.doc  RK-39-2013-23pr17.doc  RK-39-2013-23pr18.doc  RK-39-2013-23pr19.doc  RK-39-2013-23pr20.doc
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-39-2013-23
NázevZadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina
Zpracoval K. Lisa, V. Kotrbová, P. Pavlinec
Předkládá S. Měrtlová, P. Pavlinec, D. Buřičová
Počet příloh
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
Odpovědnost OZ, OI, OAPŘ
Termín 31. 12. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz