Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2013-04

RK-39-2013-04.doc
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-39-2013-04
NázevZměna usnesení 1865/35/2013/RK
Zpracoval H. Brázdilová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 1865/35/2013/RK ze dne 29. 10. 2013 bylo mimo jiné rozhodnuto uzavřít dle pořadového čísla 1 materiálu RK-35-2013-17, př. 1 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., jako budoucím oprávněným z věcného břemene na akci Onšov, OÚ - obnova NN na pozemku kraje par. č. 671 v katastrálním území a obci Onšov. Budoucího oprávněného zastupuje na základě plné moci společnost Fiera, a.s., která dne 27. 11. 2013 požádala písemně Kraj Vysočina o doplnění dalšího dotčeného krajského pozemku par. č. 660/1 v katastrálním území a obci Onšov do výše uvedené schválené smlouvy.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje změnit usnesení 1865/35/2013/RK ze dne 29. 10. 2013 tak, že u pořadového čísla 1 materiálu RK-35-2013-17, př. 1 bude ve sloupci Pozemky doplněn další dotčený krajský pozemek par. č. 660/1.
StanoviskaStanovisko Krajské správy a údržby silnic Vysočiny ze dne 16. 10. 2013 zůstává v platnosti.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1865/35/2013/RK ze dne 29. 10. 2013 tak, že v materiálu RK-35-2013-17, př. 1 se u žádosti o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uvedené pod pořadovým číslem 1 doplňuje pozemek par. č. 660/1 v k. ú. Onšov.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz