Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-97

RK-38-2013-97.doc  RK-38-2013-97pr01.pdf  RK-38-2013-97pr02.doc
Číslo materiálu97
Číslo jednacíRK-38-2013-97
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru občanskému sdružení DUKLA Jihlava - mládež
Zpracoval Z. Čech
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuObčanské sdružení DUKLA Jihlava - mládež je organizátorem Mezinárodního hokejového turnaje žáků 6. tříd s názvem O pohár hejtmana Kraje Vysočina . Organizátoři tohoto turnaje se obrátili na Kraj Vysočina s žádostí o podporu této akce ve výši 10 000 Kč. Hokejový turnaj bude probíhat v období od 27. do 29. 12. 2013 v Jihlavě, ve Žďáru nad Sázavou a v Pelhřimově. Letos se bude jednat o sedmý ročník tohoto turnaje. Žádost je obsahem materiálu RK-38-2013-97, př. 1.
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana, který navrhuje radě kraje, aby byl občanskému sdružení DUKLA Jihlava - mládež, Tolstého 23, 586 01 Jihlava, IČ: 70802769 poskytnut dar ve výši 10 000 Kč na nákup cen pro účastníky a nejlepší hráče výše uvedeného turnaje.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Aktuální stav rezervy na kapitole Zastupitelstvo kraje, na položce Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem je 69 660 Kč.
Odbor informatiky: Dar byl zaevidován v systému eDotace - ID O00036.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 10 000 Kč občanskému sdružení DUKLA Jihlava - mládež, Tolstého 1533/23, 586 01 Jihlava, IČO: 70802769, dle materiálu RK-38-2013-97, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 10 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 10 000 Kč dle materiálů RK-38-2013-97, RK-38-2013-97, př. 1 a RK-38-2013-97, př. 2.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz