Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-79

RK-38-2013-79.doc  RK-38-2013-79pr01.pdf
Číslo materiálu79
Číslo jednacíRK-38-2013-79
NázevMonitorovací zpráva projektu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
Zpracoval M. Kremláčková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuPředmětem materiálu je schválení monitorovací zprávy projektu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice, jejíž přílohou je zjednodušená žádost o platbu. Oba dokumenty dle materiálu RK-38-2013-79, př. 1 obsahují čestná prohlášení. Tento projekt byl podpořen v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 2007 - 2013.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje radě kraje schválit monitorovací zprávu projektu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice dle materiálu RK-38-2013-79, př. 1 a prohlásit skutečnosti dle materiálu RK-38-2013-79, př. 1.
StanoviskaOdbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.
Grémium ředitele: stanovisko bude předloženo na jednání rady kraje.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice dle materiálu
RK-38-2013-79, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálu RK-38-2013-79, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 30. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz