Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-27

RK-38-2013-27.doc  RK-38-2013-27pr01.doc  RK-38-2013-27pr02.doc
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-38-2013-27
NázevStanovení platu ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
Zpracoval J. Dočkalová, I. Hanáková Kosourová
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina z důvodu postupu do vyššího platového stupně.
Ředitelé příspěvkových organizací, uvedení v př. 1 materiálu RK-38-2013-27, dosáhnou v měsíci prosinci 2013 délky započitatelné praxe, která je stanovena nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády ), jako podmínka pro postup do vyššího platového stupně.
Návrh řešení Z důvodu postupu do vyššího platového stupně v souladu s § 4 nařízení vlády navrhuje ředitele krajského úřadu stanovit uvedeným ředitelům plat s účinností od 1. 12. 2013 dle materiálu RK-38-2013-27, př. 2. Přílohu č. 1 tvoří přehled jednotlivých složek platu před a po navržené úpravě.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelům příspěvkových organizací s účinností od 1. 12. 2013, dle materiálu RK-38-2013-27, př. 2.
Odpovědnost oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 30. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz