Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-80

RK-37-2013-80.doc  RK-37-2013-80pr01.doc
Číslo materiálu80
Číslo jednacíRK-37-2013-80
NázevZásady kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracoval D. Oulehla, K. Kotrba
Předkládá D. Oulehla
Počet příloh
Popis problémuV návaznosti na přijetí zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), připravil Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina návrh nových Zásad kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina. Návrh vychází z ustálené praxe kontrolní činnosti výborů v Kraji Vysočina. Nad rámec stávající úpravy nově upravuje, v návaznosti na kontrolní řád, možnost výkonu veřejnosprávní kontroly.
Návrh řešení Předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit Zásady kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu RK-37-2013-80, př. 1.

Návrh Zásad kontrolní činnosti výborů byl rozeslán předsedům všech výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina.
StanoviskaVšechny výbory Zastupitelstva Kraje Vysočina návrh Zásad kontrolní činnosti výborů projednaly a s návrhem souhlasily.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu RK-37-2013-80, př. 1.
Odpovědnost zastupitelstvo kraje
Termín 1. 1. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz