Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-74

RK-37-2013-74.doc  RK-37-2013-74pr01.pdf  RK-37-2013-74pr02.doc  RK-37-2013-74pr03.pdf
Číslo materiálu74
Číslo jednacíRK-37-2013-74
NázevFOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
Zpracoval I. Hájková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o prodloužení termínu realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny - grantový program Prodejny regionálních produktů 2013.

Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00625.015 musí společnost Dalešické cukrářství, s.r.o., s místem podnikání Dalešice 61, 675 54 Dalešice, IČO: 27757889 (dále jen příjemce) dokončit projekt Dalešické cukrářství - prodejna s posezením v termínu do 30. 11. 2013 a v termínu do 31. 12. 2013 předložit závěrečnou zprávu, jejíž součástí je mimo jiné kopie certifikátu Prodejna regionálních produktů .

Dne 11. 11. 2013 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) prostřednictvím datové schránky žádost příjemce o prodloužení realizace projektu do 30. 6. 2014, tedy o dalších 7 měsíců. Tato žádost je obsahem materiálu
RK-37-2013-74, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00625.015 je obsahem materiálu RK-37-2013-74, př. 3.
Návrh řešení Žádost o prodloužení termínu realizace projektu byla podána řádně a včas. ORR jako garant programu zdůvodnění posoudil a navrhuje Radě Kraje Vysočina žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00625.015 dle materiálu RK-37-2013-74, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00625.0015 dle materiálu
RK-37-2013-74, př. 2.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz