Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-59

RK-37-2013-59.doc  RK-37-2013-59pr01.doc
Číslo materiálu59
Číslo jednacíRK-37-2013-59
NázevVyhlášení dotačního řízení na provozování služeb domácí hospicové péče
Zpracoval D. Táborská
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje Vysočina v prosinci 2009 schválila záměr, že hospicová péče bude financována větší měrou z rozpočtu kraje a kraj si tak v dotačním řízení stanoví, jaký rozsah hospicové péče bude financovat. S tímto financováním bude možné počítat i v dlouhodobém časovém výhledu. Na základě tohoto rozhodnutí byla financována z rozpočtu kraje domácí hospicová péče v letech 2010, 2011, 2012 a 2013. V rozpočtu na rok 2014 byla na financování domácí hospicové péče navržena částka 7 050 000,- Kč. V tuto chvíli OSV předkládá návrh postupu při financování tzv. domácí hospicové péče pro rok 2014. V materiálu RK-37-2013-59, př. 1 je uveden návrh výzvy k podávání žádostí do dotačního řízení.
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválit výzvu k podávání žádostí o dotace na provoz hospicové péče dle materiálu RK-37-2013-59, př. 1. Jedná se o opakování výzvy používané v předcházejících letech. Na základě této výzvy budou do 3. 1. 2014 shromážděny žádosti poskytovatelů, připraven pro radu kraje (první část dotace v rozsahu kompetence rady) a pro zastupitelstvo kraje návrh na poskytnutí dotací. Návrh předpokládáme projednat 14. 1. 2014 v radě kraje a 4. 2. 2014 v zastupitelstvu kraje. Předpokládáme zapojení prostředků, které jsou uvedeny ve schváleném rozpočtu kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
vyhlásit výzvu na podávání žádostí v dotačním řízení na poskytování domácí hospicové péče dle materiálu RK-37-2013-59, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 31. 1. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz