Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-49

RK-35-2013-49.doc  RK-35-2013-49pr01.doc  RK-35-2013-49pr02.doc
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-35-2013-49
NázevStřednědobé plány a vize školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
Zpracoval T. Doleželová, K. Ubr, A. Vlachová, L. Stejskal
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuRadě kraje jsou předkládány ke schválení střednědobé plány na období 2014 - 2016 a vize školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
Rada kraje usnesením č. 0514/12/2012/RK schválila Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění ze dne 20. 3. 2012 č. 07/12 (dále jen Pravidla ). V článku 4 odst. 5) písm. b) Pravidel je stanovena povinnost příspěvkovým organizacím zpracovat střednědobý plán - výhled na
2-4 kalendářní roky a v článku 3 odst. 1) Pravidel je stanovena povinnost zpracovat vizi.
Návrh řešení Příspěvkové organizace na úseku školství zpracovaly a předložily v souladu s těmito Pravidly návrhy střednědobých plánů na období let 2014-2016 a vize.
Vizi a střednědobý plán nezpracovávají organizace, u nichž probíhá proces změn v síti středních škol a Základní škola Ledeč nad Sázavou, u níž probíhá jednání o převodu na město. Střední školy vyjmuté v letošním roce zpracují vizi i střednědobý plán souhrnně za celou školu během přípravného období (podzim 2013 - jaro 2014) a předloží jej k projednání v termínech roku 2014.
Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje schválit střednědobé plány příspěvkových organizací na úseku školství dle materiálu RK-35-2013-49, př. 1.
Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje schválit vize příspěvkových organizací na úseku školství dle materiálu RK-35-2013-49, př. 2.
K projednání a schválení střednědobých plánů příspěvkových organizací je příslušná rada kraje podle ustanovení § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* střednědobé plány školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-35-2013-49, př. 1.
* vize školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu
RK-35-2013-49, př. 2.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé školských příspěvkových organizací
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz