Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-32

RK-35-2013-32.doc  RK-35-2013-32pr01.doc  RK-35-2013-32pr02.doc
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-35-2013-32
NázevSouhlas s prodloužením výpůjčky pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Komínová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuRadě Kraje Vysočina je předkládán návrh na prodloužení výpůjčky kopie sochy sv. Kateřiny umístěné v dlouhodobé expozici Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace.
Na odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu se obrátil ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace s žádostí o udělení souhlasu s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce mezi Národní galerií v Praze a Muzeem Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizací, viz materiál RK-35-2013-32, př. 1. Jedná se o kopii sochy sv. Kateřiny, která je již nyní v dlouhodobé expozici muzea vystavena, a to na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi těmito dvěma subjekty na dobu určitou do 31. 10. 2013, viz materiál RK-35-2013-32, př. 2.
Muzeum má zájem o prodloužení této výpůjčky, neboť kopie národní kulturní památky sochy sv. Kateřiny z farního kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě zaujímá přední místo v expozici pozdně gotických plastik.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 souhlasit s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce dle materiálu RK-35-2013-32, př. 1, a to na dobu určitou do 31. 10. 2018.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce dle materiálu RK-35-2013-32, př. 1, a to na dobu určitou do 31. 10. 2018.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz