Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2013-51

RK-34-2013-51.doc  RK-34-2013-51pr01.pdf  RK-34-2013-51pr02.xls  RK-34-2013-51pr03.doc
Číslo materiálu51
Číslo jednacíRK-34-2013-51
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru
Zpracoval Z. Čech
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuNa Kraj Vysočina se obrátil pan Rostislav Kovářík, pořadatel plesu, jehož výtěžek bude poukázán na konto Nadace pro transplantace kostní dřeně, s žádostí o finanční podporu ve výši 5 000 Kč. Ples se uskuteční 9. listopadu 2013 v sále Obecního domu v Rozsochatci na Havlíčkobrodsku. Letos proběhne již devátý ročník této akce. V předcházejících ročnících byly díky plesu poukázány Nadaci pro transplantace kostní dřeně výtěžky v řádech desítek tisíc korun. Žádost o podporu akce je obsahem materiálu RK-34-2013-51, př. 1.
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a podrobil ji vyhodnocení dle kritérií obsažených ve vyhodnocovací tabulce (viz materiál RK-34-2013-51, př. 2). Na základě výše uvedených skutečností a výsledků hodnocení odbor sekretariátu hejtmana navrhuje radě kraje poskytnout Nadaci pro transplantace kostní dřeně, IČO 45333378, se sídlem Na Roudné 123/212, 301 65 Plzeň, finanční dar ve výši 5 000 Kč. Návrh darovací smlouvy je obsahem materiálu RK-34-2013-51, př. 3.
StanoviskaV souvislosti s žádostí o finanční podporu si sekretariát hejtmana vyžádal stanoviska
J. Běhounka, hejtmana Kraje Vysočina, viz materiál RK-34-2013-51, př. 2.
Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Aktuální stav rezervy na kapitole Zastupitelstvo kraje, na položce Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem je 74 660 Kč.
Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00036.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 5 000 Kč Nadaci pro transplantace kostní dřeně, IČO 45333378, se sídlem Na Roudné 123/212, 301 65 Plzeň, dle materiálu RK-34-2013-51, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 5 000 Kč při současném zvýšení § 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků o částku 5 000 Kč.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz