Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2013-46

RK-34-2013-46.doc  RK-34-2013-46pr01.doc  RK-34-2013-46pr02.doc  RK-34-2013-46pr03.doc  RK-34-2013-46pr04.doc
Číslo materiálu46
Číslo jednacíRK-34-2013-46
NázevVeřejné zakázky v rámci IPO OP VK
Zpracoval P. Tlustoš, I. Fryšová, J. Jež, zástupci partnerských středních škol
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí vyhlásit veřejné zakázky s názvem Vybavení odborných učeben v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost včetně jmenování komisí požadovaných zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a veřejné zakázky s názvem Vnitrostátní nepravidelná autobusová doprava v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost včetně jmenování komisí požadovaných zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Dne 27. 8. 2013 bylo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt s názvem Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0003. V rámci tohoto projektu dochází i k nákupům zařízení a vybavení odborných učeben partnerů projektu a rovněž nákupu nepravidelné autobusové dopravy. Za tímto účelem byla uzavřena na základě usnesení Rady Kraje Vysočina č. 1441/27/2013/RK ze dne 27. 8. 2013 ( Rada kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání dle materiálu RK-27-2013-05, př. 1. ). Smlouva o společném postupu zadavatelů. Obsahem materiálů RK-34-2013-46, př. 1
a RK-34-2013-46, př. 3 jsou zadávací podmínky pro tyto centrálně zadávané zakázky.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje radě kraje rozhodnout zahájit zadávací řízení veřejné zakázky s názvem Vybavení odborných učeben v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost způsobem uvedeným v materiálu RK-34-2013-46, př. 1, jmenovat komise požadované zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dle materiálu RK-34-2013-46, př. 2 a rozhodnout zahájit zadávací řízení veřejné zakázky s názvem Vnitrostátní nepravidelná autobusová doprava v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost způsobem uvedeným v materiálu RK-34-2013-46, př. 3, jmenovat komise požadované zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dle materiálu RK-34-2013-46, př. 4.
V souladu s ustanovením čl. 7 odst. 2 písm. a) Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 04/13 ze dne 5. 3. 2013 rozhoduje Rada Kraje Vysočina u nadlimitních veřejných zakázek o zahájení a způsobu zahájení zadávacího řízení.
StanoviskaOŠMS: Realizace výběrových řízení je v souladu s aktivitami projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost . OŠMS souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* zahájit zadávací řízení veřejné zakázky s názvem Vybavení odborných učeben v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost způsobem uvedeným v materiálu RK-34-2013-46, př. 1;
* zahájit zadávací řízení veřejné zakázky s názvem Vnitrostátní nepravidelná autobusová doprava v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost způsobem uvedeným v materiálu RK-18-2013-46, př. 3;
jmenuje
* komise požadované zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dle materiálu RK-34-2013-46, př. 2;
* komise požadované zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dle materiálu RK-34-2013-46, př. 4;
pověřuje
Ing. Janu Fialovou, členku Rady Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu doplňováním či úpravou zadávacích podmínek formou doplňujících informací ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz