Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2013-27

RK-34-2013-27.doc  RK-34-2013-27pr01.doc  RK-34-2013-27pr02.doc
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-34-2013-27
NázevZměna zřizovací listiny příspěvkových organizací Domov pro seniory Havlíčkův Brod a Domov důchodců Onšov
Zpracoval H. Šteflová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je na úseku sociálních služeb zřizovatelem příspěvkových organizací Domov pro seniory Havlíčkův Brod (dále též DS Havlíčkův Brod) a Domov důchodců Onšov.
Ředitelka DS Havlíčkův Brod požádala v souvislosti s proběhlým stěhováním administrativní složky do jiných prostor o změnu sídla příspěvkové organizace. Nová adresa je Husova 2119, Havlíčkův Brod.
Ředitel Domova důchodců Onšov požádal o aktualizaci zřizovací listiny v části sídlo organizace z důvodu formální změny spočívající ve změně poštovního směrovacího čísla.
Návrh řešení Změna sídla DS Havlíčkův Brod a údaje identifikujícího adresu sídla Domova důchodců Onšov byla formou dodatku zapracována do stávajícího znění zřizovacích listin těchto organizací. Radě kraje se navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje schválení návrhů těchto dodatků, obsažených v materiálu RK-34-2013-27, př. 1 - 2. Změny jsou pro přehlednost v textu dodatků vyznačeny. Účinnost změn je navrhována k datu schválení.
Zároveň byla v případě Domova důchodců Onšov promítnuta i změna názvu kraje jako zřizovatele (u DS Havlíčkův Brod již zapracováno).
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-34-2013-27, př. 1;
* schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-34-2013-27, př. 2.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitelé dotčených organizací
Termín 12. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz