Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2013-23

RK-34-2013-23.doc
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-34-2013-23
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Kumpa
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11, podal Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace, návrh na vyřazení nepotřebného majetku.
Ředitel příspěvkové organizace písemně rozhodl o nepotřebném hmotném majetku zvedací vaně Arjo Malibu, inventární číslo DHM2 022-50/103, rok pořízení 1999, pořizovací cena 126 960,00 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
Zařízení je již značně opotřebované a nemá funkční zdvih, oprava je nerentabilní. Pro potřeby organizace je majetek již dále nepotřebný. Majetek byl nabídnut na www stránkách Kraje Vysočina po dobu 14 dnů. V této lhůtě o nepotřebný majetek neprojevila zájem žádná příspěvková organizace Kraje Vysočina. Po vyřazení majetku navrhuje Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace, likvidaci nepotřebného majetku odbornou firmou.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uváděného nepotřebného majetku dle návrhu příspěvkové organizace s tím, že likvidace nepotřebného majetku bude provedena odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku zvedací vana Arjo Malibu, inventární číslo
DHM2 022-50/103, rok pořízení 1999, pořizovací cena 126 960,00 Kč, zůstatková cena 0 Kč, z majetku kraje a s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitel Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz