Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2013-36

RK-33-2013-36.doc  RK-33-2013-36pr01.pdf  RK-33-2013-36pr02.pdf  RK-33-2013-36pr03.pdf  RK-33-2013-36pr04.pdf  RK-33-2013-36pr05.pdf  RK-33-2013-36pr06.xls  RK-33-2013-36pr06upr1.xls
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-33-2013-36
NázevPodpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval I. Mach
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuRada kraje schválila dne 5. 2. 2013 usnesením č. 0249/05/2013/RK Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách.
Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 8/2012 dne 18. 12. 2012 usnesením č. 0547/08/2012/ZK rozpočet kraje na rok 2013. V Rozpočtu kraje 2013 - včetně komentáře, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu - je uvažována částka 800 000 Kč na Podporu účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách .
Na základě schváleného rozpočtu a Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 01/2013 OŠMS obdržel 5 žádostí o dotaci na účast na sportovních mistrovstvích v celkové výši 134 094 Kč.
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje přehled žádostí o poskytnutí dotace na účast na sportovních mistrovstvích. Žádosti PUM 28/13 (viz materiál RK-33-2013-36, př. 1), PUM 29/13 (viz materiál RK-33-2013-36, př. 2), PUM 30/13 (viz materiál RK-33-2013-36, př. 3), PUM 31/13 (viz materiál RK-33-2013-36, př. 4) a PUM 32/13 (viz materiál RK-33-2013-36, př. 5) splňují podmínky stanovené Pravidly Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách. OŠMS navrhuje tyto žádosti podpořit v požadované výši 134 094 Kč.
Přehled žádostí, údajů o žadatelích, výši požadovaných a OŠMS navrhovaných dotacích obsahuje materiál RK-33-2013-36, př. 6; dotace jsou evidovány v systému eDotace.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k rozpočtovému opatření.

Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace PR00557.0028, PR00557.0029, PR00557.0030, PR00557.0031, PR00557.0032.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 134 094 Kč na podporu účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách dle tabulky č. 1 materiálu RK-33-2013-36, př. 6.
Odpovědnost OŠMS; OE
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz