Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2013-50

RK-32-2013-50.doc  RK-32-2013-50pr01.pdf
Číslo materiálu50
Číslo jednacíRK-32-2013-50
NázevZpráva o realizaci a žádost o platbu projektu II/406 Telč - průtah
Zpracoval R. Handa
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuDne 4. 10. 2013 Společný technický sekretariát operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 vyzval odbor dopravy a silničního hospodářství k neodkladnému vypracování žádosti o platbu projektu II/406 Telč - průtah, ačkoli smluvní termín této povinnosti je 31. 12. 2013. Důvodem je obava, že výše uvedený dotační titul nestihne vyčerpat alokaci za roky 2010 a 2011. Důsledkem může být i krácení části dotace.
Předmětem materiálu je schválení zprávy o realizaci projektu II/406 Telč - průtah, jejíž přílohou je žádost o platbu, která mj. obsahuje čestná prohlášení.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje radě kraje schválit zprávu o realizaci projektu II/406 Telč - průtah dle materiálu RK-32-2013-50, př. 1 a prohlásit skutečnosti dle materiálu RK-32-2013-50, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
zprávu o realizaci projektu II/406 Telč - průtah dle materiálu RK-32-2013-50, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálu RK-32-2013-50, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 11. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz