Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2013-43

RK-32-2013-43.doc  RK-32-2013-43pr01.doc  RK-32-2013-43pr02.doc
Číslo materiálu43
Číslo jednacíRK-32-2013-43
NázevInformace o výjezdním zasedání Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina a informace o výjezdním zasedání Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
Zpracoval Z. Škrdlová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuPodle odstavce 5, článku 2, Jednacího řádu komisí Rady Kraje Vysočina je komise povinna informovat Radu Kraje Vysočina o svém výjezdním zasedání formou stručné písemné zprávy (zápisu), a to nejpozději do 30 dnů od konání tohoto výjezdního zasedání.
Zasedání Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina č. 4/2013 dne 11. září 2013 se uskutečnilo jako výjezdní, a to v sídle Zámeckého statku o. s., Dolní Rožínka. Zápis z tohoto jednání, ve kterém je uveden program, projednávané body, závěry a usnesení, je přílohou materiálu RK-32-2013-43, př. 1.
Zasedání Bezpečnostní Komise Rady Kraje Vysočina č. 5/2013 dne 24. září 2013 se uskutečnilo jako výjezdní, a to v Jaderné elektrárně Dukovany. Zápis z tohoto jednání, ve kterém je uveden program, projednávané body, závěry a usnesení, je přílohou materiálu RK-32-2013-43, př. 2.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana doporučuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informaci o výjezdním zasedání Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina dle přílohy
RK-32-2013-43, př. 1 a o výjezdním zasedání Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina dle přílohy RK-32-2013-43, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
* informaci o výjezdním zasedání Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-32-2013-43, př. 1;
* informaci o výjezdním zasedání Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-32-2013-43, př. 2.
Odpovědnost OSH
Termín 8. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz