Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2013-41

RK-32-2013-41.doc
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-32-2013-41
NázevInformace dle Pravidel Rady Kraje Vysočina
Zpracoval P. Tlustoš
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o informaci o přímém zadání zakázky malého rozsahu dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 04/13 ze dne 5. 3. 2013.
Dne 30. 9. 2013 byla uzavřena smlouva se společností Valbek, spol. s. r. o., se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec, IČO: 482 66 230, jejíž předmětem je zajištění softwarové podpory při realizaci IPO OP VK Kraje Vysočina s názvem Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0003 (dále jen projekt ). Smlouva je uzavřena na celou dobu trvání projektu za měsíční sazbu 18 150 Kč včetně DPH.
O uzavření této smlouvy rozhodla v souladu s ustanovením čl. 7 odst. 5 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 04/13 ze dne 5. 3. 2013 Ing. Jana Fialová, členka Rady Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, a to z důvodu technické speciality plnění v kombinaci s časovými důvody.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informaci dle materiálu RK-32-2013-41.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-32-2013-41.
Odpovědnost ORR
Termín 8. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz