Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2013-23

RK-31-2013-23.doc  RK-31-2013-23pr01.doc  RK-31-2013-23pr01upr1.doc
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-31-2013-23
NázevPřipojení Kraje Vysočina ke Staroranské deklaraci o lesní pedagogice
Zpracoval P. Bureš
Předkládá P. Bureš
Počet příloh
Popis problémuVe dnech 3. a 4. 10. 2013 proběhne v Kraji Vysočina na majetku Lesního družstva obcí Přibyslav, lokalita Rudné doly nedaleko Starého Ranska akce lesní pedagogiky a workshop lesních pedagogů. Významní představitelé lesního hospodářství České republiky vyšlou pracovní týmy lesních pedagogů, aby pro žáky základní školy připravily odborný program. V souvislosti s realizací této akce proběhne, s odkazem na Jihlavskou deklaraci, přijatou generálními řediteli zodpovědnými za lesy v zemích EU dne 25. června 2009 během předsednictví ČR v Radě EU a Národní lesnický program jako koncept pro uplatnění trvale udržitelného obhospodařování lesů a zároveň naplňující Akční plán EU pro lesy šířícím význam ekonomického, ekologického a sociálního pilíře lesního hospodářství, dne
4. 10. 2013 kulatý stůl. Z podnětu části účastníků kulatého stolu vznikl návrh Staroranské deklarace o lesní pedagogice (př. 1). Tuto deklaraci by zde měli: Kraj Vysočina, Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze, Ministerstvo zemědělství, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, Lesní družstvo obcí, Sdružení lesních pedagogů ČR, Vojenské lesy a statky ČR, s. p., Lesy České republiky, s. p., Základní organizace Lesy hlavního města Prahy, Asociace dřevozpracujících podniků, Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588, Nadace dřevo pro život, Českomoravská myslivecká jednota, z. s., PEFC Česká republika a Česká lesnická společnost o.s, jako přizvaní signatáři, prodiskutovat a deklaraci přijmout.
Návrh řešení Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o přijetí Staroranské deklarace o lesní pedagogice, jejíž návrh je př. 1 tohoto materiálu. Cílem je připojit se k deklaraci, která má vytvořit lepší podmínky pro lesní pedagogiku jako součást environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Její realizací dochází k přibližování problematiky lesů jako součásti života na venkově zejména u dětí a mládeže.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Staroranskou deklaraci o lesní pedagogice dle materiálu RK-31-2013-23, př. 1.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz