Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2013-05

RK-31-2013-05.doc
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-31-2013-05
NázevZměna usnesení č. 0117/02/2013/ZK
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší změnu usnesení č. 0117/02/2013/ZK, kterým bylo rozhodnuto převést darem pozemek par. č. 1337/12 oddělený z pozemku par. č. 1337/1 dle geometrického plánu č. 127-1199/2003 v k. ú. Vepříkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Vepříkov a nabýt darem pozemky par. č. 1337/5, par. č. 1337/9 a díl a oddělený dle geometrického plánu č. 127-1199/2003 z pozemku par. č. 1281/1 v k.ú. Vepříkov z vlastnictví obce Vepříkov do vlastnictví Kraje Vysočina. V obci Vepříkov však proběhla obnova operátu a převáděný díl a , který se oddělil dle geometrického plánu č. 127-1199/2003 z pozemku par. č. 1281/1, byl po obnově operátu oddělen z pozemku par. č. 1281/10. Z tohoto důvodu Katastrální úřad řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí k výše uvedeným nemovitostem zastavil.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 0117/02/2013/ZK z důvodu provedené obnovy operátu v k.ú. Vepříkov, kdy pozemek par. č. 1281/1 bude nahrazen nově označeným pozemkem par. č. 1281/10 v k.ú. Vepříkov a v důsledku toho změnit i znění Dodatku č. 956 Zřizovací listiny KSÚSV. Usnesení předpokládá z důvodu provedené obnovy operátu v k.ú. Vepříkov nahradit označení pozemku par. č. 1281/1 nově vzniklým pozemkem par. č. 1281/10.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0117/02/2013/ZK tak, že:
* text: Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemky par. č. 1337/5, par. č. 1337/9 a díl a oddělený dle geometrického plánu č. 127-1199/2003 z pozemku par. č. 1281/1 v k.ú. Vepříkov z vlastnictví obce Vepříkov do vlastnictví Kraje Vysočina se nahrazuje textem: Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemky par. č. 1337/5, par. č. 1337/9 a díl a oddělený dle geometrického plánu č. 127-1199/2003 z pozemku par. č. 1281/1, po obnově operátu z pozemku par. č. 1281/10 v obci a k. ú. Vepříkov z vlastnictví obce Vepříkov do vlastnictví Kraje Vysočina ;
* v materiálu ZK-02-2013-25, př. 2 se díl a pozemku par. č. 1281/1 nahrazuje pozemkem par. č. 1281/10 v k.ú. a obci Vepříkov.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 12. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz