Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-73

RK-30-2013-73.doc
Číslo materiálu73
Číslo jednacíRK-30-2013-73
NázevZařazení nové akce ÚSP Nové Syrovice - havárie, oprava kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7
Zpracoval P. Čermák
Předkládá Ing. P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na zařazení nové akce, řešící havárii venkovní kanalizace budov ÚSP Nové Syrovice. Vedení ÚSP Nové Syrovice ohlásilo vznik havárie venkovní kanalizace, která odvádí splaškové a dešťové vody hlavní a vedlejší budovy. OM svolal jednání na místo havárie a bylo zjištěno, že na hlavní trase kanalizace došlo k popraskání a prolomení starého potrubí. Vznikl havarijní stav, který musí být neprodleně řešen výměnou části páteřní kanalizace v zámeckém parku.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje zařadit novou akci ÚSP Nové Syrovice - havárie, oprava kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích a neprodleně realizovat opravu havárie. Dále OM navrhuje finančně krýt stavbu změnou rozpisu rozpočtu v rámci úspor u akcí uvedených v kapitole Nemovitý majetek, příloze M7 schváleného rozpočtu. Realizací opravy havárie kanalizace bude zajištěn odvod splaškových a dešťových vod areálu ÚSP Nové Syrovice.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci ÚSP Nové Syrovice - havárie, oprava kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín 30. 09. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz