Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-69

RK-30-2013-69.doc
Číslo materiálu69
Číslo jednacíRK-30-2013-69
NázevPřijetí dotace z IOP na projekt Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
Zpracoval J. Bína, Z. Lesinová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina podal 31. ledna 2012 do Integrovaného operačního programu projekt Transformace ÚSPMP Těchobuz I. pod registračním číslem CZ.1.06/3.1.00/07.08133. Dne 15. 10. 2012 byla vydána registrace akce projektu, identifikační číslo EDS: 113D34B000194, zároveň bylo k tomuto dni vydáno i Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Od 1. 5. 2012 do 31. 3. 2013 proběhla 2. etapa projektu, jejíž náklady byly předfinancované z prostředků Kraje Vysočina.
Návrh řešení Dne 25. 4. 2013 byla na pobočku CRR doručena 2. monitorovací zpráva s žádostí o platbu, na jejímž základě byla dne 16. 8. 2013 převedena částka ve výši 296 854,- Kč na zvláštní projektový účet. S ohledem na to je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout dotaci do rozpočtu zvláštního účtu tak, aby bylo možné z ní čerpat prostředky na projekt, jehož realizaci Kraj Vysočina zahájil.
StanoviskaEkonomický odbor:
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 296 854 Kč, která byla připsána na zvláštní účet projektu dne 16. 8. 2013.
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSPMP Těchobuz I. o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 296 854 Kč (z toho 248 254 Kč představuje část investiční a 48 600 Kč neinvestiční) určenou na financování výše uvedeného projektu.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz