Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-56

RK-30-2013-56.doc  RK-30-2013-56pr01.xls
Číslo materiálu56
Číslo jednacíRK-30-2013-56
NázevZpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - srpen 2013
Zpracoval6 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - srpen 2013 pro: jednání rady kraje č. 30/2013 dne 24. 9. 2013 zpracovaly: R. Paulíková, E. Vrtalová
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuEkonomický odbor předkládá zprávu o plnění rozpočtu. Jedná se o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - srpen 2013.
Návrh řešení Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2013 a má následujících 8 částí:

1) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 - 8/2013
* včetně kapitoly Evropské projekty
2) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 - 8/2013
* pouze kapitola Evropské projekty
3) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 - 8/2013
* bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství
4) Financování Kraje Vysočina za období 1 - 8/2013
5) Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 - 8/2013
6) Sociální fond za období 1 - 8/2013
7) Fond Vysočiny za období 1 - 8/2013
8) Fond strategických rezerv za období 1 - 8/2013

Do tabulkové části předkládané zprávy byla zapracována všechna rozpočtová opatření schválená do 31. 8. 2013.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - srpen 2013 dle materiálu RK-30-2013-56, př. 1.
Odpovědnost odbor ekonomický
Termín 30. září 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz