Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2013-40

RK-29-2013-40.doc  RK-29-2013-40pr01.zip
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-29-2013-40
NázevRozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
Zpracoval P. Tlustoš
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení znění Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0003 realizovaného v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK ).

Dne 9. 9. 2013 bylo na Krajský úřad Kraje Vysočina doručeno Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 03/44/1.1./2013 vydané pro roky realizace projektu od 2013 do 2015 (dále jen Rozhodnutí ). Znění Rozhodnutí je obsahem materiálu RK-29-2013-40, př. 1. Rozhodnutí bylo vydáno 27. 8. 2013.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o nabytí peněz dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 03/44/1.1./2013 vydané pro roky realizace projektu od 2013 do 2015 uvedené v materiálu RK-29-2013-40, př. 1.

Dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada rozhoduje o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
o nabytí peněz na Kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-29-2013-40, př. 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 03/44/1.1./2013 vydané pro roky realizace projektu od 2013 do 2015.
Odpovědnost ORR
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz