Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2013-50

RK-28-2013-50.doc  RK-28-2013-50pr01.doc  RK-28-2013-50pr02.doc
Číslo materiálu50
Číslo jednacíRK-28-2013-50
NázevŽádost Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o posun termínu splátky půjčky
Zpracoval E. Tomášová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0275/04/2012/ZK schválilo zastupitelstvo kraje poskytnutí půjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci (dále nemocnice) ve výši 4 500 000 Kč za účelem pořízení investičního vybavení zdravotnickou technikou urgentního příjmu. Splátka půjčky byla stanovena ve dvou termínech, 1. část splátky ve výši 2 250 000 Kč má být nemocnicí vrácena v termínu do 30. 9. 2013 a 2. část splátky ve výši 2 250 000 Kč v termínu do 30. 9. 2014. Nemocnice vyčerpala pouze půjčku ve výši 2 449 134,53 Kč a z důvodu tíživé ekonomické situace požádala o možnost vrácení této částky až v termínu druhé splátky půjčky, tj. k 30. 9. 2014 dle materiálu RK-28-2013-50, př. 1.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci dle materiálu RK-28-2013-50, př. 2.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-28-2013-50, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 17. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz