Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2013-05

RK-28-2013-05.doc  RK-28-2013-05pr01.pdf  RK-28-2013-05pr02.doc  RK-28-2013-05pr03.pdf
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-28-2013-05
NázevFOND VYSOČINY - opakovaná žádost o prodloužení realizace projektu
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o prodloužení realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny - grantový program Rozvoj podnikatelů 2011.
Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00010.0015 musel pan Petr Kalina, s místem podnikání Herálec 295, 592 01 Herálec, IČO: 75635330 (dále jen příjemce) dokončit projekt Dokončení přístavby truhlářské dílny do 31. 12. 2012. Dne 4. 12. 2012 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) žádost příjemce o prodloužení realizace projektu do 31. 8. 2013. Na základě Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00010.0015, jehož uzavření schválila rada kraje dne 11. 12. 2012 usnesením č. 2175/40/2012/RK byl termín dokončení projektu nově stanoven na požadované datum.
Dne 23. 8. 2013 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) žádost příjemce o prodloužení realizace projektu do 31. 12. 2013, tedy o další 4 měsíce. Tato žádost je obsahem materiálu RK-28-2013-05, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00010.0015 včetně jejího Dodatku č. 1 je obsahem materiálu
RK-28-2013-05, př. 3.
Návrh řešení Opakovaná žádost o prodloužení realizace projektu byla podána řádně a včas. Její zdůvodnění se jeví jako relevantní. ORR proto navrhuje radě kraje žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00010.0015 dle materiálu RK-28-2013-05, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00010.0015 dle materiálu
RK-28-2013-05, př. 2.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz