Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-24

RK-27-2013-24.doc
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-27-2013-24
NázevUdělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 23. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
Zpracoval L. Novotná
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuOdbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje udělit Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy, která bude vybrána odbornou porotou v rámci 23. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. Veletrh se uskuteční ve dnech 18. a 19. října 2013, mottem letošního ročníku jsou Knihy a čísla.
V souvislosti s udělením Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny bude autorovi a nakladateli knihy poskytnut finanční dar ve výši 60 000 Kč. Poskytnutí finančního daru bude řešeno samostatným materiálem předloženým na jednání Rady Kraje Vysočina po oznámení výsledků hodnocení odbornou porotou.
V rámci letošního 23. Podzimního knižního veletrhu budou udělovány ceny v těchto kategoriích: Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny, Cena města Havlíkův Brod za nejkrásnější knihu veletrhu, Cena Tiskáren Havlíčkův Brod, a.s. za nejkrásnější dětskou knihu. Znovu bude udělena i Cena čtenářů Krajské knihovny Vysočiny a posluchačů Českého rozhlasu Region. Knihy k ocenění bude vybírat porota složená z odborných pracovníků kulturních organizací Kraje Vysočina, formou bodového hodnocení.
Ceny za nejkrásnější knihy 23. Podzimního knižního veletrhu budou vyhlášeny na slavnostním večeru v první den veletrhu, tj. v pátek 18. října 2013 ve 20 hodin v Havlíčkově Brodě v sále Staré radnice. Nad slavnostním večerem spojeným s vyhlášením cen převzal záštitu hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek.

Podzimní knižní veletrh se v Havlíčkově Brodě koná již od roku 1991. Jeho prvotním cílem bylo zprostředkování kontaktů mezi novými nakladatelstvími a knihkupci. Tyto odborné kontakty a kontrakty jsou dodnes důležitou součástí veletrhu. Druhým důležitým momentem je velká účast malých a začínajících i exkluzivněji zaměřených nakladatelů, díky nimž se tento veletrh stal nejširší přehlídkou současné české knižní produkce. V průběhu let se k Podzimnímu knižnímu veletrhu přidružila řada doprovodných programů pořádaných kulturními institucemi nejen z Havlíčkova Brodu. Od roku 2000 jsou v rámci knižního veletrhu pořádány autogramiády a autorská čtení mnoha významných českých spisovatelů. V současnosti patří Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě k největším knižním veletrhům v České republice a má dobré jméno jak v odborných kruzích, tak i mezi čtenáři. V Havlíčkově Brodě vystavuje každoročně své knihy kolem 180 nakladatelů. V loňském roce veletrh navštívilo více než 15 000 návštěvníků a v doprovodném programu vystoupilo více než 70 českých spisovatelů.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje udělit Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy, která bude vybrána odbornou porotou v rámci 23. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. Cena je určena knihám, které jsou s Krajem Vysočina spjaty obsahově a tematicky.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy, která bude vybrána odbornou porotou v rámci 23. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz