Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-21

RK-27-2013-21.doc  RK-27-2013-21pr01.doc
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-27-2013-21
NázevZměna sídla Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
Zpracoval R. Šimánková, P. Tlustoš
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuTento materiál se týká změny sídla Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, a kroků, které je nezbytné učinit v souvislosti s touto změnou.

Od svého vzniku (1. 1. 2008), kdy sídlila Vysočina Tourism, příspěvková organizace (dále též příspěvková organizace ), na adrese Žižkova 16 v Jihlavě, v budově ve vlastnictví Kraje Vysočina, byla přestěhována na základě dodatku č. 3 ke Zřizovací listině na adresu Věžní 26. Na této adrese působila příspěvková organizace na základě nájemní smlouvy s majiteli budovy.
Nyní se naskytla efektivnější možnost pro sídlo příspěvkové organizace, a to v budově, která je v majetku kraje a užívá ji příspěvková organizace Kraje Vysočina - Střední škola obchodu a služeb (dále jen SŠOS ). Jde o objekt na ul. Na Stoupách 3.
Ke dni 30. 9. 2013 má příspěvková organizace podepsanou smlouvu o ukončení nájmu s dosavadními majiteli budovy Věžní 26 a smlouva o výpůjčce prostor mezi SŠOS a příspěvkovou organizací bude v nejbližší možné době předložena majetkovým odborem radě kraje ke schválení.
Změnu sídla je třeba upravit ve Zřizovací listině Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, (dále jen Zřizovací listina ) formou dodatku. Touto úpravou je náhrada znění textu Čl. II.
Návrh řešení OKPPCR navrhuje radě kraje změnit sídlo příspěvkové organizace z Věžní 26, Jihlava na Na Stoupách 3, Jihlava a doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Vysočina Tourism, příspěvková organizace dle materiálu RK-27-2013-21, př. 1.

Podle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení) ve znění pozdějších předpisů, je schválení zřizovací listiny zřizovaných organizací vyhrazeno zastupitelstvu kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-27-2013-21, př. 1.
Odpovědnost OKPPCR
Termín 1. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz