Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-88

RK-26-2013-88.doc  RK-26-2013-88pr01.pdf
Číslo materiálu88
Číslo jednacíRK-26-2013-88
NázevInformace o projektu Psychosociální klima porodnice - kvalita perinatální péče očima rodiček
Zpracoval E. Tomášová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuProjekt Psychosociální klima porodnice - kvalita perinatální péče očima rodiček má svůj základ v několika výzkumech Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a jeho prosazení do reálných evaluací by bylo dalším jedinečným krokem. Jedná se o pilotní zavedení evaluací ve všech porodnicích Kraje Vysočina. Cílem projektu je přispět ke zvyšování kvality péče poskytované v českých porodnicích z hlediska jejích psychosociálních aspektů a získat relevantní informace o spokojenosti s porodní a poporodní péčí s využitím standardizované a psychometricky ověřené metody dle materiálu RK-26-2013-88, př. 1. V rámci realizace projektu v Kraji Vysočina budou finanční náklady ve výši 330 000 Kč.
Návrh řešení Na základě doporučení Vědecká rady lékařských a nelékařských zdravotnických oborů Kraje Vysočina odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje vzít na vědomí účast Kraje Vysočina
v projektu Psychosociální klima porodnice - kvalita perinatální péče očima rodiček a uložit ředitelům nemocnic zřizovaným Krajem Vysočina aktivní součinnost při realizaci tohoto projektu.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
zapojení nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina v projektu Psychosociální klima porodnice - kvalita perinatální péče očima rodiček ;
ukládá
* ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina aktivní součinnost při realizaci projektu Psychosociální klima porodnice - kvalita perinatální péče očima rodiček ;
* odboru zdravotnictví součinnost při realizaci projektu Psychosociální klima porodnice - kvalita perinatální péče očima rodiček a zajistit finanční spoluúčast ve výši 330 000 Kč z kapitoly Zdravotnictví.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
Termín 31. 12. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz