Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-47

RK-26-2013-47.doc  RK-26-2013-47pr01.doc
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-26-2013-47
NázevPeněžní dar pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (dále jen KSÚSV) v rámci své hlavní činnosti provádí opravu komunikace III/3499 Nový Telečkov. Jmenovitá akce byla schválena usnesením č. 0252/04/2013/ZK dne 25. 6. 2013 v příloze ZK-04-2013-31, př. 2.
KSÚSV obdržela od obce Nový Telečkov nabídku daru, jako finanční pomoc určenou na jmenovitou akci III/3499 Nový Telečkov ve výši 300 000 Kč.
Podle čl. 2 odst. 2 písm. j) Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práva povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina č. 10/11 může KSÚSV přijímat peněžní účelové dary do svého vlastnictví a za tím účelem uzavírat darovací smlouvy s předchozím souhlasem zřizovatele. KSÚSV proto požádala o udělení souhlasu.
Darovací smlouva s obcí Nový Telečkov je přílohou materiálu RK-26-2013-47, př. 1.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství doporučuje radě kraje vyslovit souhlas s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-26-2013-47, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-26-2013-47, př. 1.
Odpovědnost ODSH, KSÚSV
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz