Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-29

RK-26-2013-29.doc  RK-26-2013-29pr01.pdf
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-26-2013-29
NázevNávrh na zveřejnění záměru převodu vodovodního řadu v Moravských Budějovicích
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na zveřejnění záměru převodu vodovodu.
Kraj Vysočina je dle usnesení 1291/27/2012/RK investorem stavby ZZS Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Moravské Budějovice . V současnosti je stavba před dokončením a je třeba po jejím převzetí od zhotovitele zajistit provozování vodovodu vybudovaného v rámci akce pro budovy výjezdového stanoviště ZZS KV a Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina. Při přípravě záměru bylo ze strany provozovatele veřejné vodovodní sítě Vodárenské akciové společnosti a.s. Brno, divize Třebíč požadováno a předpokládáno, že bude provozovatelem vybudovaného vodovodu. Tato společnost provozuje veřejnou vodovodní sít ve vlastnictví Svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE. Město Moravské Budějovice je členem svazku.
Návrh řešení OM navrhuje předat městu Moravské Budějovice do jeho vlastnictví vybudovaný vodovod. Prostřednictvím VaS a.s. bude následně zajištěno provozování vodovodu. Kraj Vysočina nemůže veřejný vodovod provozovat. Hodnota vodovodu je 1 202 552,12 Kč. Podmínky převodu budou řešeny na základě jednání mezi zástupci města a kraje.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr převodu vodovodního řadu do vlastnictví města Moravské Budějovice
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr převodu vodovodního řadu postaveného na pozemcích par. č. 5202, 2087/8, 2073/5, 2083/4, 2702, 4204/3 v k.ú. Moravské Budějovice do vlastnictví města Moravské Budějovice.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín 16. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz