Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-13

RK-26-2013-13.doc  RK-26-2013-13pr01.pdf
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-26-2013-13
NázevNabytí pozemků a stavby okružní křižovatky - k.ú. Světlá nad Sázavou
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší nabytí pozemků včetně stavby okružní křižovatky z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina.
Usnesením 0315/042012/ZK rozhodlo zastupitelstvo kraje uzavřít mezi městem Světlá nad Sázavou a Krajem Vysočina smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod stavby okružní křižovatky a částí pozemků stavbou dotčených par. č. 613/18, par. č. 613/19, par. č. 590/20 a par. č. 590/1 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina. Okružní křižovatka byla budována v rámci stavby Průmyslová zóna Světlá nad Sázavou na silnici II/150 ve vlastnictví Kraje Vysočina a jejím investorem bylo město Světlá nad Sázavou. Stavba byla dokončena a město nechalo vyhotovit geometrický plán na rozdělení pozemků, podle něhož může být provedeno majetkoprávní vypořádání. Kraj Vysočina by měl získat do svého vlastnictví pozemky par. č. 590/27 - ost. plocha, silnice o výměře 489 m2, par. č. 613/24 - ost. plocha, silnice o výměře 5 m2 a par. č. 590/26 - ost. plocha, silnice o výměře 678 m2 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou a dle budoucí darovací smlouvy stavbu okružní křižovatky postavenou mimo jiné na těchto pozemcích.
Návrh řešení OM v souladu se zněním budoucí darovací smlouvy navrhuje nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky par. č. 590/27 - ost. plocha, silnice o výměře 489 m2, par. č. 613/24 - ost. plocha, silnice o výměře 5 m2 a par. č. 590/26 - ost. plocha, silnice o výměře 678 m 2 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou včetně stavby okružní křižovatky vybudované i na těchto pozemcích. Takto získané nemovitosti budou předány dodatkem zřizovací listiny k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny.
Smlouva není předkládána, jedná se o standardní typ smlouvy.
Usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnou nabýt z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina okružní křižovatku včetně dotčených pozemků.
StanoviskaODSH souhlasilo již při uzavírání budoucí darovací smlouvy s převodem okružní křižovatky a zastavěných pozemků z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky par. č. 590/27 - ost. plocha, silnice o výměře 489 m2, par. č. 613/24 - ost. plocha, silnice o výměře 5 m2 a par. č. 590/26 - ost. plocha, silnice o výměře 678 m 2 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou, včetně stavby okružní křižovatky na silnici II/150 z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 17. září 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz