Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-123

RK-26-2013-123.doc  RK-26-2013-123pr01.pdf  RK-26-2013-123pr02.pdf
Číslo materiálu123
Číslo jednacíRK-26-2013-123
NázevAktualizace loga projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21
Zpracoval D. Kratochvílová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o aktualizaci loga projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21 (MA21).
Kraj Vysočina realizuje Projekt Zdravý Kraj Vysočina a MA21 již od roku 2004. V roce 2007 byla uspořádána soutěž pro veřejnost o nejlepší návrh loga tohoto projektu. Vítězný návrh loga ve tvaru srdce (RK-26-2013-123, př. 1) Kraj Vysočina registroval jako kombinovanou ochrannou známku u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR. Logo je používáno při akcích realizovaných v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 a zároveň pro naplnění publicity Kraje Vysočina při aktivitách realizovaných z dotačního titulu Zásady MA21 a Zdraví 21.
Vzhledem k dlouhodobé snaze o sjednocení vizuálního stylu Kraje Vysočina připravil odbor regionálního rozvoje ve spolupráci s odborem sekretariátu hejtmana aktualizaci současného loga. Nový návrh vychází z původního loga a zároveň lépe koresponduje s vizuálním stylem kraje (RK-26-2013-123, př. 2). K aktualizovanému logu bude zpracován Manuál pro použití loga projektu, logo bude součástí povinné publicity projektů podpořených ze Zásad MA21 a Zdraví 21 a bude součástí i nových webových stránek projektu.
Touto aktualizací se výrazně zlepší identifikace projektů realizovaných ze Zásad MA21 a Zdraví 21 se značkou Kraje Vysočina a zároveň dojde k propojení této značky s cíli projektů - podpora zdraví, kvalitních životních podmínek a zapojování obyvatel do rozvoje regionu.
Návrh řešení ORR navrhuje radě kraje vzít na vědomí aktualizaci loga projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21 dle materiálu RK-26-2013-123, př. 2.
StanoviskaPracovní skupina Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA 21
Pracovní skupina projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA 21 souhlasí po hlasování per rolam s aktualizaci loga dle materiálu RK-26-2013-123, př. 2.
Odbor sekretariátu hejtmana
Souhlasí s navrhovaným redesignem loga Zdravého Kraje Vysočina a velmi vítá přiblížení vizuální prezentace Zdravého kraje k vizuálnímu stylu Kraje Vysočina.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
aktualizaci loga projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21 dle materiálu
RK-26-2013-123, př. 2.
Odpovědnost ORR
Termín 2013- 8- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz